Nhờ luật sư tư vấn giúp!

Chủ đề   RSS   
 • #4387 24/12/2009

  nguyencamnhung1985

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhờ luật sư tư vấn giúp!

  Thưa luật sư,

  Công ty bạn em là cty TNHH 1 thành viên, do 2 người bạn góp vốn thành lập. Người  đứng tên giám đốc là chị A, còn anh B là trưởng phòng KD. Sau 1 năm hoạt động, chị A đề nghị chuyển quyền chủ sở hữu lại cho anh B.

  Trong khi thủ tục đang hoàn tất, chị A lại đổi ý không chuyển nữa (đã hoàn tất việc chuyển tên, chỉ còn 2 người ký vào biên bản ở sở KH & ĐT thì chị A ko đi ). Trong suốt 1 năm, anh B là ng quyết định & điều hành cty, chị A chỉ là ng đứng tên giám đốc. Vậy trường hợp này, nếu giái thể cty thì ntn ạ?

  Anh B có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì ko? Mọi công nợ khách hàng hay nhà cung cấp đều do anh B. Thậm chí, ng ta còn ko biết chị A là ai. Vậy các khoản nợ phải trả & phải thu được giải quyết như thế nào?

  Cảm ơn anh ( chị ) rất nhiều ạ.

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 22/09/2010 10:51:00 AM
   
  6108 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #4388   24/12/2009

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2071
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 73 lần


  Chào bạn,

  Việc chuyển nhượng vốn góp theo bạn trình bày như trên là chưa hoàn tất thủ tục. Nghĩa là Công ty trên vẫn là Công ty TNHH 1 thành viên và người đại diện theo pháp luật là chị A. Việc anh B điều hành công ty chẳng qua là do chị A ủy quyền.

  Chị A là người chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh cũng như mọi khoản nợ của công ty. Nếu công ty muốn giải thể thì chị A là chủ sở hữu công ty sẽ thực hiện trách nhiệm này và trước khi giải thể, Công ty phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ với chủ nợ trong phạm vi vốn điều lệ công ty.

  Trân trọng.

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 22/09/2010 10:51:35 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #4409   04/01/2010

  quylawyer
  quylawyer

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Như ý kiến của luật sư lexuanhiep, tôi chỉ muốn làm rõ vấn đề là:
  Theo khoản 1, điều điều 63 luật DN 2005 thì

  "1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty."

  Do đó, trường hợp của bạn cần lưu ý rằng:

  - Việc A và B cùng góp vốn thành lập nhưng trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì A là giám đốc - điều này đồng nghĩa với việc A sẽ là chủ sở hữu Công ty.

  Bạn cần lưu ý xem việc góp vốn ban đầu giữa A và B dưới hình thức nào? có giấy tờ gì chứng minh việc B góp vốn vào không? vì như bạn nêu là hai người góp vốn vào thành lập công ty - nhưng lại là công ty TNHH1TV do đó việc B góp vốn vào không có nghĩa là B là thành viên góp vốn.

  - Thủ tục chuyển quyền sở hữu chỉ hoàn tất về mặt pháp lý khi Công ty làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước - theo Điều 155. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chủ sở hữu công ty và người nhận chuyển nhượng phải đăng ký việc thay đổi số lượng thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Kể từ ngày đăng ký thay đổi quy định tại khoản này, công ty được quản lý và hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  2. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân.

  - Việc giải thể Công ty là do chủ sở hữu(A) quyết định, và thủ tục giải thể được áp dụng trình tự theo Điều 158. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  b) Lý do giải thể;

  c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất c��� các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

  Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

  Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  4. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  b) Nợ thuế và các khoản nợ khác.

  Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

  5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

  6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

  Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

  Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán

  Nói chung, thủ tục giải thể bạn cần tiến hành những thủ tục sau:
  1 - Đăng báo giải thể;
  2 - Xác nhận của hải quan về việc không nợ thuế XNK
  3 - Xác nhận củ Ngân hàng nếu mở tài khoản/cam kết nếu không mở tài khoản
  4 - Quyết toán thuế, nhập ấn chỉ...
  5  - Trả con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
  6 - Trả lại giấy phép đăng ký kinh doanh;
  Lê Quý  - 0976775858
  Thân chào.

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 22/09/2010 10:52:53 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #4410   04/01/2010

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2071
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 73 lần


  Kính gửi LS Quý,

  Cảm ơn LS đã dành thời gian giải thích một cách chi tiết 
  Trân trọng.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Ls Lê Xuân Hiệp, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận năm 2003. Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM năm 2008.