Nhận chuyển nhượng đất Hợp tác xã giao năm 1986 không có giấy tờ giao đất?

Chủ đề   RSS   
 • #570328 16/04/2021

  Nhận chuyển nhượng đất Hợp tác xã giao năm 1986 không có giấy tờ giao đất?

  Kính gửi Luật sư!

  Mong Luật sư tư vấn giúp việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cụ thể như sau:

  Anh tôi có nhận chuyển nhượng mảnh đất của ông Hoàng Gia A  vợ là bà Nguyễn Thị B.

  Ngày 24/02/2004 ông Hoàng Gia  A vợ là bà Nguyễn Thị B cùng vợ chồng anh tôi  đến UBND Thị xã D để xác lập và chứng thực " Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở".

  Hợp đồng ghi một số nội dung chính sau:

  Bên bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất ở: ông Hoàng Gia A, bà Nguyễn Thị B.

  Là chủ nhà và đất ở thuộc địa bà lãnh thổ phường N theo: Hồ sơ sử dụng đất do phòng Quản lý đô thị - Ủy ban nhân dân thị xã D lập và ký xác nhận .

  Nguồn gốc nhà và đất ở: Đất ở của Ông Hoàng Gia A là đất được Hợp tác xã nông nghiệp VS cấp năm 1986.

  Bên mua nhà và nhận quyền sử dụng đất ở:Vợ chồng anh chị tôi.

  Nội dung thỏa thuận:

  - Mô tả chi tiết nhà ở 20 m2 trên thửa đất 380 m2, ranh giới chi tiết thửa đất:.....................................

  - Nguồn gốc nhà và đất ở: Đất ở của Ông Hoàng Gia A là đất được Hợp tác xã nông nghiệp VS cấp năm 1986.

  - Giá chuyển nhượng nhà và đất ở: 36.000.000 đồng ( ba mươi sáu triệu đồng chẵn).

  - Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt.

  - Quyền và nghĩa vụ các bên:...............................

  - Cam kết các bên:....................................................

  - Nhà và đất ở thuộc quyền hợp pháp của ông Hoàng Gia A, không thuộc diện xử lý theo chính sách cải tạo của nhà nước, không bị tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị xử lý bằng các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Điều khoản chung:

  Chứng thực của UBND Thị xã D

  Hôm nay, ngày 24/02/2004, Tôi Hoang Van T - Trưởng phòng Tư pháp Thị xã D thừa ủy quyền..........

  Chứng thực

  Hợp đồng mua bán trên đây dược thực hiện bởi:

  Bên bán: Ông Hoàng Gia A, bà Nguyễn Thị B ( là người có căn cước ghi trong hợp đồng).

  Bản hợp đồng trên đây đã chuyển nhượng nhà và phần đất ở thuộc địa bàn phường Ngọc Xuyên - thị xã Đồ Sơn. Hồ sơ sử dụng đất do phòng quản lý đô thị - Ủy ban nhân dân thị xã Đồ Sơn - thành phố Hải Phòng lập và ký xác nhận ( HS của Phòng Quản lý đô thị ghi: Đất ở của Ông Hoàng Gia A là đất được Hợp tác xã nông nghiệp VS cấp năm 1986.)

  Bên mua: Ông Lưu Công C, bà Lê Thị T.

  Thừa ủy quyền Chủ tịchThị xã D, Trưởng phòng Tư pháp ký.

  Sau đó, ngày 27/02/2004 Phòng Quản lý đô thị Thị xã và UBND phường lập Biên bản xác định ranh giới, mốc giới và Biên bản thẩm tra hiện trạng sử dụng đất ( mục II: Nguồn gốc sử dụng đất: Đất ở của ông Hoàng Gia A, năm 2004 chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở cho hộ ông Lưu Công C)

  Hiện nay, gia đình anh chị tôi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  Sau rất nhiều lần hướng dẫn là phải bổ sung giấy tờ thời điểm Hợp tác xã VS giao đất ( VD: Biên bản, Nghị quyết, Hóa đơn nộp tiền...): Gia đình tôi không có.

  Nay anh chị tôi tiếp tục làm đơn kiến nghị: Thì được trả lời là: Đất hợp tác xã giao - coi là đất giao trái thẩm quyền: phải hợp thức hóa.

  Như vậy nếu hợp thức hóa anh chị tôi phải nộp tiền sử dụng đất ( theo tôi được biết hạn mức quy định là 100 m2), dự kiến theo quy định 100 m2 đầu tiền nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá nhà nước, cứ 100 m2 tiếp theo phải nộp toàn bộ 100%, như vậy số tiền rất lớn khoảng 700.000.000 đồng.

  Được biết hạn mức công nhận đất ở tại địa phương là 200 m2

  Xin luật sư tư vấn: Trường hợp của anh chị tôi

  - Đề nghị công nhận đất ở đối với diện tích trong hạn mức 200 m2, phần còn lại là đất vườn trồng cây hàng năm liền kề thì có phải nộp tiền sử dụng đất không?

  - Nếu anh chị tôi đồng ý nộp tiền sử dụng đất để hợp thức hóa thì có được cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích 380 m2 hay không?

  - Trường hợp không thể cấp được giấy chứng nhận, Anh chị tôi có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với những cán bộ đã ký vào hồ sơ và chứng thực Hợp đồng để hợp pháp đất đai cho ông Hoàng Gia A thực hiện thành công Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng đất ở, nhận của tôi 36.000.000 đồng, gây ảnh hưởng đến lợi ích của người mua không? 

  - Anh chị tôi có quyền tố cáo hành vi hành chính hoặc khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận, phiền hà sách nhiễu, hướng dẫn không đúng quy định, kéo dài thời gian gây thiệt hại cho anh, chị tôi không?

  Kính mong Luật sư quan tâm tư vấn.

  Trân trọng cảm ơn!

   
  163 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ThanhCong1975 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận