nhà đât

Chủ đề   RSS   
 • #353837 02/11/2014

  uyennhilevankiet

  Male
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:01/11/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  nhà đât

  Thua ông bà tôi lê văn thăng hiên tôi sinh sông tai thôn thoi xã binh sön huyen triêu sön tinh thanh hóa tôi sin có câu hoi nhü sau.cách đây müöì năm tôi mua đât lâm ngiêp nhà tôi đang ö .canh hô nüöc có sôđö không có canh châp Quyen sü dung.là50müöi năm sôđö câp năm 1992 tù k hi chúng tôi mua đä lam nhà và làm đüöng chòng Vây ăn Qöa và chè và xà cù và Vây süa nhüng da đình möi nge thông baó cüa huyen triêu sön .là hô së dâng nüöc lên thêm ba mét nüöc nüa Vây thì nhà và môt phân ba diên tich đât và đüöng đi.cây côi së mât .nhü Vây da đình có đüöç bôì thüöng không.nêu đüöc thì tï lê bôì thüöng nhü thê nào ?tôi siên cäm ön
   
  3233 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS Nguyễn Đình Thái Hùng

Email: luatsuthaihung@gmail.com

Website: http://Vplsthaihung.com

Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

Điện thoại 0903.017977