Nguyên tắc huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #480692 30/12/2017

  myduyen1312
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2014
  Tổng số bài viết (177)
  Số điểm: 1315
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 38 lần


  Nguyên tắc huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

  Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về việc quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.
   
  Theo đó về nguyên tắc huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài được quy định như sau:
   
  - Đảm bảo việc huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong phạm vi Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm và hằng năm, phù hợp với Chương trình quản lý nợ công 03 năm theo quy định của Luật Quản lý nợ công.
   
  - Phương thức vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài gồm:
   
  +Tài trợ chương trình, dự án đầu tư.
   
  + Hỗ trợ ngân sách trực tiếp để thực hiện chi cho đầu tư phát triển.
   
  - Mục tiêu vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài
   
  + Vay cho bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng để thực hiện chương trình, dự án đầu tư phát triển thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, không sử dụng cho chi thường xuyên. Các khoản thuế theo quy định, chi phí quản lý dự án, chi phí giải phóng mặt bằng phải được bố trí từ vốn đối ứng, không sử dụng vốn vay.
   
  + Chỉ vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để cân đối ngân sách nhà nước khi điều kiện vay nước ngoài ưu đãi hơn vay trong nước.
   
  + Trường hợp cùng thời điểm có khả năng lựa chọn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì thứ tự ưu tiên sử dụng vốn vay nước ngoài để cân đối ngân sách nhà nước là vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
   
  + Chỉ áp dụng vay theo phương thức ràng buộc nhà cung cấp, nhà thầu của bên cho vay nước ngoài khi khoản vay có yêu cầu rang buộc đạt điều kiện vốn vay ODA và chủ dự án chứng minh được hàng hóa, thiết bị của nhà tài trợ nước ngoài có ưu thế vượt trội về công nghệ, giá cả. Việc vay theo phương thức chỉ định nhà cung cấp, nhà thầu của bên cho vay nước ngoài phải được cấp có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp.

   

  be positive always

   
  2288 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận