Nguyên tác cân đối ngân sách nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #437834 06/10/2016

  trungtien.dragon

  Sơ sinh

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:07/12/2014
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nguyên tác cân đối ngân sách nhà nước

  Mọi người phân tích hoặc giải thích giúp mình về khoản 1 Điều 7 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015: "Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện. Việc ban hành chính sách thu ngân sách phải bảo đảm nguyên tắc cân đối ngân sách trong trung hạn, dài hạn và thực hiện các cam kết về hội nhập quốc tế".

  Thanks all

   
  6897 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #447009   19/02/2017

  tranglaw049
  tranglaw049
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2017
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 4010
  Cảm ơn: 27
  Được cảm ơn 33 lần


  Chào bạn. Đối với câu hỏi trên mình xin có ý kiến như sau:

  Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao vào chi đầu tư phát triển, trường hợp còn bội chi, thì số bội chi phải nhỏ hơn chi đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu, chi ngân sách. Nguyên tắc này đã phân định ranh giới giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, thể hiện sự thận trọng trong chính sách tài khóa của Việt Nam. Theo đó, các khoản thu thường xuyên được sử dụng để trang trải chi thường xuyên và một phần thu thường xuyên cùng với thu bù đắp được sử dụng để chi đầu tư phát triển. Trong đó, chi đầu tư phát triển nhưng phải đảm bảo được sự cân đối giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, vì giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau trong chi tiêu công của nhà nước. Chi đầu tư phát triển là hoạt động cần thiết đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia. Nó tạo ra những điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho nền kinh tế, cũng từ đó kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác, đảm bảo các vấn đề xã hội của đất nước, giúp nhà nước thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Vì vậy, chi đầu tư phát triển là vấn đề được Nhà nước ưu tiên trong xây dựng nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước.

   
  Báo quản trị |