DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Người nước ngoài Ký hợp đồng với 2 công ty hoặc công ty ký hợp đồng và bổ nhiệm người nước ngoài

EM CÓ CÔNG TY (KLNA) VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (KLAUS), VÀ BÂY GIỜ EM CÓ HỢP ĐỒNG VỚI 1 CÔNG TY KHAC ( SON TRA) VÀ  HỌ (SON TRA) MUỐN KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỦA EM (KLAN) VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  (KLAUS- NGƯỜI NƯỚC CÓ LƯƠNG RIÊNG CỦA CÔNG TY (SON TRA) VÀ cÔNG TY EM (KLNA)). NHƯNG TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI CÔNG TY EM CÓ GHI RÕ, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ LÀM CÙNG VỊ TRÍ HOẶC CÓ CHỨC DANH TƯƠNG ĐƯƠNG (GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH) TẠI MỘT SỐ CÔNG TY KHÁC NHAU, VÀ CÔNG TY CỦA EM CÓ QUYỀN BẢO TRỢ VỀ THỦ TỤC VÀ GIẤY TỜ CHO CÔNG TY KHÁC. vẬY CÔNG TY EM KÝ HỢP ĐỒNG CÙNG LÚC VÀ LÀM GIẤY ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KHÁC ( SON TRA) VÀ CHỊU SỰ ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ CỦA (KLNA VÀ SƠN TRÀ) CÓ ĐƯỢC KHÔNG. VÀ SƠN TRÀ CÓ PHẢI XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG, VÌ EM ỦY QUYỀN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM GIÁM ĐỐC Ở CÔNG TY KHÁC (SƠN TRA).

(Yêu cầu bạn lần sau tham gia thảo luận phải viết bằng tiếng Việt có dấu và không sử dụng toàn bộ bằng chữ in hoa, nếu không chúng tôi sẽ xóa tất cả bài viết của bạn)

  •  1173
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…