Người nước ngoài Ký hợp đồng với 2 công ty hoặc công ty ký hợp đồng và bổ nhiệm người nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #463590 04/08/2017

  Người nước ngoài Ký hợp đồng với 2 công ty hoặc công ty ký hợp đồng và bổ nhiệm người nước ngoài

  EM CÓ CÔNG TY (KLNA) VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (KLAUS), VÀ BÂY GIỜ EM CÓ HỢP ĐỒNG VỚI 1 CÔNG TY KHAC ( SON TRA) VÀ  HỌ (SON TRA) MUỐN KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỦA EM (KLAN) VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  (KLAUS- NGƯỜI NƯỚC CÓ LƯƠNG RIÊNG CỦA CÔNG TY (SON TRA) VÀ cÔNG TY EM (KLNA)). NHƯNG TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI CÔNG TY EM CÓ GHI RÕ, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ LÀM CÙNG VỊ TRÍ HOẶC CÓ CHỨC DANH TƯƠNG ĐƯƠNG (GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH) TẠI MỘT SỐ CÔNG TY KHÁC NHAU, VÀ CÔNG TY CỦA EM CÓ QUYỀN BẢO TRỢ VỀ THỦ TỤC VÀ GIẤY TỜ CHO CÔNG TY KHÁC. vẬY CÔNG TY EM KÝ HỢP ĐỒNG CÙNG LÚC VÀ LÀM GIẤY ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KHÁC ( SON TRA) VÀ CHỊU SỰ ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ CỦA (KLNA VÀ SƠN TRÀ) CÓ ĐƯỢC KHÔNG. VÀ SƠN TRÀ CÓ PHẢI XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG, VÌ EM ỦY QUYỀN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM GIÁM ĐỐC Ở CÔNG TY KHÁC (SƠN TRA).

  (Yêu cầu bạn lần sau tham gia thảo luận phải viết bằng tiếng Việt có dấu và không sử dụng toàn bộ bằng chữ in hoa, nếu không chúng tôi sẽ xóa tất cả bài viết của bạn)

  Nam Anh

   
  1126 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Đinh Xuân Hồng

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Mail: xuanhonglaw@gmail.com - hong.dinh@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net - www.luatsurieng.com.vn

Diễn đàn: www.tranhluanphapluat.com

Phone: 0907 71 93 81

Skype: xuanhonglaw

"Luật sư riêng, Luật sư, Tư vấn pháp luật, Luật sư cho người nghèo, luat su, luatsu, Công ty luật, Văn phòng luật, Văn phòng luật sư, luatsurieng, lawyer, lawfirm, luat su rieng"