Người lao động có bắt buộc phải tham gia công đoàn?

Chủ đề   RSS   
 • #531658 28/10/2019

  buiquangbinh071214
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (399)
  Số điểm: 4689
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 74 lần


  Người lao động có bắt buộc phải tham gia công đoàn?

  Như ta được biết thì người lao động không bắt buộc tham gia công đoàn, mà việc tham gia công đoàn là quyền của mỗi người, vì công đoàn sẽ đại diện cho người lao động trong các tranh chấp, và bảo vệ quyền lợi ích của người lao động trước người sử dụng lao động cũng như trước cơ quan nhà nước.
   
  Tuy nhiên, lý thuyết có sự mâu thuẩn và thực tế cũng như vậy.
   
  Cụ thể Tại Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:
   
  - Người lao động có các quyền sau đây: Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động. Tuy nhiên lại có nghĩa vụ phải thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
   
  - Trong khi đó thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Theo đó Bên tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở ký kết.
   
  Từ đó có thể thấy việc tham gia công đoàn không còn tự nguyện theo quyền trên mà gián tiếp ràng buộc người lao động phải tham gia. Mặc dù bản chất là tốt nhưng xét thấy không còn là quyền nữa mà là nghĩa vụ.
   
  9134 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn buiquangbinh071214 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #531690   29/10/2019

  vulieu9102
  vulieu9102
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2019
  Tổng số bài viết (270)
  Số điểm: 2179
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 113 lần


  Về việc thành lập công đoàn cơ sở thì không bắt buộc và việc tham gia công đoàn của người lao động cũng là tự nguyện. Chỉ khi doanh nghiệp có từ 5 người có đơn tự nguyện thành lập công đoàn thì phải thành lập công đoàn cơ sở. Còn các vấn đề liên quan đến thỏa ước lao động tập thể thì trong trường hợp không có công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên (công đoàn cấp quận/huyện) sẽ đại diện cho người lao động nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #531789   29/10/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14845)
  Số điểm: 99084
  Cảm ơn: 3424
  Được cảm ơn 5282 lần
  SMod

  Suy luận của bạn  ở trên không hợp lý.

  Từ hai ý mà bạn đưa ra, không thấy có chỗ nào nói rằng NLĐ gián tiếp bị buộc phải tham gia công đoàn. NLĐ hoàn toàn có thể nằm ngoài công đoàn và vẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #531958   30/10/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 108 lần


  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 189 Bộ luật Lao động 2012
  Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn.
  => Theo như quy định trên đây thì việc gia nhập công đoàn là quyền tự do của người lao động. Đã là quyền thì người lao động có thể tham gia hoặc không tham gia công đoàn. Do đó bạn có quyền không tham gia công đoàn nếu bạn không muốn.
  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Lao động 2012 thì ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn thì hành vi bị nghiêm cấm.
  => Nếu người sử dụng lao động ép buộc bạn tham gia công đoàn là hành vi không phù hợp với quy định pháp luật.
  Cập nhật bởi ChanhLe96 ngày 30/10/2019 07:22:30 CH chỉnh font
   
  Báo quản trị |  
 • #531962   30/10/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


   Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện của DN, nếu DN ko muốn tham gia Công đoàn thì cũng ko bắt buộc. Việc ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn là hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #532190   31/10/2019

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (564)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 192 lần


  Ồ vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ tham gia công đoàn là bắt buộc nếu không tham gia sẽ bị phạt tiền.

  Cảm ơn ad nhé

   

   
  Báo quản trị |  
 • #536720   02/01/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 50 lần


  Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Người lao động không bắt buộc phải tham gia công đoàn.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #538436   05/02/2020

  Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định.
   
  Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
   
  Theo đó, người lao động có quyền gia nhập công đoàn nhưng không bắt buộc phải tham gia công đoàn.
   
  Báo quản trị |