Nghị quyết 19-2018/NQ-CP: Bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #491963 17/05/2018

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 891 lần


  Nghị quyết 19-2018/NQ-CP: Bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh

  Là nội dung tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành, quy định về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Theo đó:

  >>> Bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh  có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

  >>> Ngoài ra Nghị quyết đưa ra chỉ tiêu hoàn thành việc giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; đồng thời, chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan; giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25-27% hiện nay xuống còn 10%

  >>> Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới; trong đó cải thiện mạnh mẽ các chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp. Cụ thể, khởi sự kinh doanh tăng thêm ít nhất 40 bậc; giải quyết tranh chấp hợp đồng tăng thêm 10 bậc; giải quyết phá sản doanh nghiệp tăng thêm 10 bậc.

  Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết về các chỉ tiêu cải thiện môi trường, kinh doanh.

   
  1547 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  chiakinguyen (17/05/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #491964   17/05/2018

  chiakinguyen
  chiakinguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2016
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 4134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 256 lần


  Sắp sửa đổi nhiều Luật quan trọng

  Đó là mục tiêu phải hoàn thành, cũng tại Nghị quyết nêu rõ các nhiệm vụ cần phải thực hiện như sau:

  1. Rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh: Đối với các Bộ đã rà soát, có quyết định bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh cụ thể thì hoàn thành việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan, trình Chính phủ ban hành trong Quý III/2018.

  Đối với các Bộ chưa rà soát, chưa có kết quả rà soát thì phải hoàn thành việc rà soát, xây dựng kế họach cắt giảm, bổ sung, sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trước tháng 6/2018 và hòan thành soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh không còn cần thiết, trình Chính phủ trong Quý III/2018

  2. Các Bộ, ngành cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành trong từng lĩnh vực ngay trong năm 2018.

  Danh mục hàng hóa cắt giảm phải kèm theo mã HS tương ứng quy định tại Danh mục hàng hoát xuất nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.

  Trước 31/10/2018, hoàn thành rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan nhằm: 

  - Thay đổi chức năng, thẩm quyền các Bộ theo hướng đối với một mặt hàng xuất nhập khẩu chỉ do 1 Bộ, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý.

  - Đổi mới phương thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn liền áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân

  - Không áp dụng hình thức kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kiểm dịch.

  3. Kết hợp công bố thông tin cùng thời điểm đăng ký thành lập DN: hoàn thành trước tháng 6/2018

  4. Giảm tối thiểu 50% phí công bố thông tin DN.

  5. Trình  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp trong tháng 6/2019

  6. Trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công trong Quý III/2018

  7. Trình Danh mục ngành, nghề loại bỏ khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV Luật Đầu tư 2014

  8. Giảm thời gian nộp thuế xuống còn 119 giờ (không bao gồm thời gian nộp BHXH)

  9. Công khai CSDL về hoàn thuế và bảo đảm kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế thuộc diện phải kiểm tra và phấn đấu đảm bảo 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời hạn.

  10. Tăng ngày miễn visa từ 15 lên 30 ngày cho công dân 12 nước đã được miễn visa phù hợp với độ dài các tour xuyên Việt và số ngày nghỉ phép của du khách.

  11. Bổ sung một số nước vào diện miễn visa du lịch

  12. Kéo dài thời hạn các chương trình miễn visa du lịch hiện đang là "từng năm" lên mỗi gia đoạn dài 5 - 10 năm 

  13. Bỏ quy định "mỗi lần nhập cảnh phải cách ngày xuất cảnh khỏi Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày" 

  14. Sửa đổi quy định về hồ sơ đăng ký lưu hành xe ô tô, xe gắn máy theo hướng bãi bỏ nộp tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu.

  15. Sửa đổi Luật đất đai và các Luật có liên quan đến Luật đất đai, Luật sửa đổi Luật bảo vệ môi trường: hoàn thành chậm nhất tháng 6/2019

  16. Soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Quy họach đô thị và trình Quốc hội trong tháng 5/2018.

  17. Soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học

   

   
  Báo quản trị |