Nghỉ không lương có được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành giáo dục và y tế?

Chủ đề   RSS   
 • #569917 31/03/2021

  Nghỉ không lương có được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành giáo dục và y tế?

  Căn cứ Quyết định số 244/2005/QĐ-TTgThông tư liên tịch số 01/2006/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC, các nhà giáo không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

  - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

  - Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng.

  - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.

  - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành.

  - Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

  Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế

  Căn cứ Nghị định số 56/2011/NĐ-CPThông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế gồm:

  - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

  - Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.

  - Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.

  - Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  - Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ 1 tháng trở lên.

  - Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế liên tục từ 1 tháng trở lên.

  Như vậy, nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên sẽ không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

   

   
  406 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận