Nghỉ hưu vẫn ký hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #496325 08/07/2018

  Mydung0407
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2018
  Tổng số bài viết (176)
  Số điểm: 1045
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 16 lần


  Nghỉ hưu vẫn ký hợp đồng lao động

  - Tùy vào tính chất và môi trường lao động mà người lao động được tính tuổi nghỉ hưu khác nhau. Căn cứ điều 187, Bộ luật lao động 2012 quy định về tuổi nghỉ hưu.

  "Điều 187. Tuổi nghỉ hưu

  1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

  2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

   3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.

  4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này."

   

  - Từ thời điểm nghỉ hưu, nếu người lao động chứng minh đủ điều kiện sức khỏe và còn có nhu cầu làm việc cộng thêm người tuyển dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng thì vẫn được ký hợp đồng lao động nhưng phải đáp ứng yêu cầu của quy định pháp luật về thời gian và chế độ lao động của người cao tuổi theo điều 166, 167 Bộ luật lao động 2012

  "Điều 166. Người lao động cao tuổi

  1. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

  2. Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

  3. Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

  Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi

  1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đòng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định ại Chương III của Bộ luật này.

  2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

  3. Không được sử dụng người lao động cao tổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người la động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của chính phủ.

  4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc."

   

  - Như vậy, sau độ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 187, Bộ luật lao động 2012 thì người lao động vẫn được ký tiếp hợp đồng lao động, nhưng rút ngắn thời gian làm việc bình thường, được hưởng chế độ hưu trí và quyền lợi ghi rõ trong hợp đồng giao kết với người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được để người lao động cao tuổi làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc và phải quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

   
  1250 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận