Nghị định mới về tổ hợp tác

Chủ đề   RSS   
 • #453322 11/05/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4219 lần


  Nghị định mới về tổ hợp tác

  Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017, song, một số vấn đề được nhắc đến trong Bộ luật đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, đơn cử là vấn đề liên quan đến tổ hợp tác.

  Trước đây, khi còn áp dụng Bộ luật dân sự 2005, cũng đã có Nghị định 151/2007/NĐ-CP , tuy nhiên cho đến nay, nhận thấy nhiều bất cập, thiếu sót trong Nghị định này cần phải thay đổi, hơn nữa, việc thay thế Nghị định 151 cũng phù hợp với quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

  Do vậy, mới đây, Chính phủ đã công bố Dự thảo Nghị định mới về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác với các nội dung mới như sau:

  1. Hướng dẫn đăng ký tổ hợp tác

  Trước khi hoạt động, tổ hợp tác phải tiến hành đăng ký hoạt động tại cơ quan đăng ký tổ hợp tác nơi tổ hợp tác dự định thành lập đặt trụ sở hoạt động.

  Cơ quan đăng ký tổ hợp tác là Phòng Tài chính Kế họach thuộc UBND cấp huyện

  Bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  - Giấy đề nghị thành lập tổ hợp tác theo mẫu

  - Hợp đồng hợp tác theo mẫu.

  Lưu ý về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác

  - Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm

  - Hồ sơ đăng ký theo quy định

  Trình tự đăng ký như sau:

  Bước 1: Người đại diện ủy quyền của tổ hợp tác dự định thành lập nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên tại Phòng Tài chính Kế họach thuộc UBND cấp huyện và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký.

  Ngoài ra, có thể nộp hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử của Phòng Tài chính Kế họach thuộc UBND cấp huyện nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.

  Bước 2: Cơ quan đăng ký tổ hợp tác phải trao hoặc gửi giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã bảo đảm tính hợp lệ và không yêu cầu tổ hợp tác nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác.

  Thời hạn cấp: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

  Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan đăng ký tổ hợp tác phải thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ lý do cho tổ hợp tác trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

  => Quy định này nhằm tăng cường địa vị pháp lý của tổ hợp tác thông qua việc đăng ký tổ hợp tác, tư cách pháp lý của tổ hợp tác sẽ được xác định rõ ràng, tránh tình trạng vượt quyền, lạm quyền, gây ảnh hưởng xấu đến tổ hợp tác.

  2. Tài sản của tổ hợp tác

  Tổ hợp tác có thể có tài sản chung, tùy thỏa thuận giữa các thành viên tổ hợp tác và tài sản chung này được hình thành từ các nguồn:

  + Tài sản đóng góp của tổ viên tổ hợp tác bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản;

  + Phần được trích từ hoa lợi, lợi tức sau thuế;

  + Các tài sản cùng tạo lập và được tặng, cho chung;

  + Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

  Tài sản chung của tổ hợp tác có thể được chia cho thành viên khi ra khỏi hoặc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được quy định trong hợp đồng hợp tác.

  Đồng thời, Dự thảo Nghị định này cũng quy định về phần đóng góp, xác minh phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác…

  => Quy định này nhằm minh bạch hóa tài sản của tổ hợp tác giúp cho các đối tác yên tâm hơn, tạo tiền đề cho phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.

  3. Quy định các biểu mẫu dành cho tổ hợp tác

  1

  Giấy đề nghị thành lập tổ hợp tác 

  Phụ lục I.1

  2

  Hợp đồng hợp tác

  Phụ lục I.2

  3

  Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác

  Phụ lục I.3

  4

  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác

  Phụ lục I.4

  5

  Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

  Phụ lục I.5

  6

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác

  Phụ lục I.6

  7

  Báo cáo về tình hình hoạt động của tổ hợp tác năm…

  Phụ lục I.7

  Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định mới về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, Tờ trình Dự thảo và Phụ lục tại file đính kèm.

   
  4327 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #453474   14/05/2017

  Hiện nay, tôi thấy các tổ chức không có tư cách pháp nhân như tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân đang rất khó khăn trong việc hoạt động vậy mà nhà nước mình có duy trì các loại hình này.

  Các loại hình này không được mở tài khoản ngân hàng đứng tên tổ chức (phải mở đứng tên 01 cá nhân), trong việc xác lập thực hiện giao dịch dân sự cũng không được lấy tư cách của mình mà phải do các thành viên xác lập thực hiện,....

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |