Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn xác định mức hoàn trả tiền bồi thường của người thi hành công vụ

Chủ đề   RSS   
 • #491920 16/05/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4219 lần


  Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn xác định mức hoàn trả tiền bồi thường của người thi hành công vụ

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017.

  Theo đó, Nghị định này hướng dẫn xác định mức hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại như sau:

  Lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại để hoàn trả là lương cơ sở nhân với hệ số theo ngạch, bậc theo quy định pháp luật tại thời điểm có quyết định hoàn trả.

  Nếu tại thời điểm có quyết định hoàn trả, người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ việc tại CQNN thì việc xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại căn cứ vào lương của người đó tại thời điểm trước khi nghỉ việc.

  Mức hoàn trả của người của người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được xác định như sau:

  - Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là 50 tháng lương của người đó.

  - Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 80 đến 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là từ 40 đến dưới 50 tháng lương của người đó, nhưng tối đa không quá 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường.

  - Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 60 đến 80 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là từ 30 đến dưới 40 tháng lương của người đó, nhưng tối đa không quá 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường.

  - Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường.

  Mức hoàn trả của người của người thi hành công vụ có lỗi vố ý gây thiệt hại được xác định như sau:

  - Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 10 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là 05 tháng lương của người đó.

  - Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 08 đến 10 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là 04 tháng lương của người đó.

  - Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 06 đến 08 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là 03 tháng lương của người đó.

  - Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 06 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường.

  Người thi hành công vụ gây thiệt hại có hoàn cảnh kinh tế khó khăn là người thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Người thi hành công vụ gây thiệt hại là NLĐ duy nhất của gia đình mà nếu phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoàn trả thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của gia đình và một trong các trường hợp phải nuôi con chưa thành niên hoặc nuôi con thành niên bị tàn tật, không có khả năng lao động, nuôi vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; nuôi bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động

  - Người thi hành công vụ có điều kiện kinh tế thiếu thốn kéo dài do thảm họa, thiên tai, hỏa họan dẫn đến mất mát tài sản hoặc do bị tai nạn dẫn đến sức khỏe bị tổn hại từ 31% trở lên hoặc do bị bệnh hiểm nghèo.

  Người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm chứng minh về các điều kiện giảm mức hoàn trả theo quy định nêu trên.

   
  2525 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận