Một số thông tư hướng dẫn về thuế hiện hành (năm 2017)

Chủ đề   RSS   
 • #451827 14/04/2017

  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  Một số thông tư hướng dẫn về thuế hiện hành (năm 2017)

  MỘT SỐ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ HIỆN HÀNH

   I Lệ phí môn bài

  I.1 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/1/2016 của Bộ Tài chính

   II Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  II.1 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

   II.2 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 7,Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15

   II.3 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 14, Điều 15

   II.4 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 7,Điều 9, Điều 10, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 18

   II.5 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 9,Điều 18

   II.6 Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 bổ sung điểm h khoản 7 Điều 5

   II.7 Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi,bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15

   III Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

   III.1 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

   III.2 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 19

   III.3 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 18, Điều 20, Điều 23 

  III.4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 14, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 23

  III.5 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 bổ sung Điều 18

   IV Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

   IV.1 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

   IV.2 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 1

   IV.3 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 26, Điều 30

   IV.4 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 7, Điều 9, Điều 11, Điều 12, Điều 15, Điều 16, Điều 25

   V Hóa đơn, chứng từ

  V.1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  V.2 Thông tư 119/2014/TT-BTC  ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4, Điều 16, Điều 27V.3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 14, Điều 16, điểm 2.4 Phụ lục 4

   VI Thuế tiêu thụ đặc biệt

  VI.1 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính

   VI.2 Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 8

   VI.3 Thông thư 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8

   VII Thuế nhà thầu

   VII.1 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính

   VIII Quản lý thuế

  VIII.1 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

   VIII.2 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 16, Điều 19, Điều 21, Điều 22, Điều 28

  VIII.3 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 16, Điều 23, Điều 31

   VIII.4 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 13, Điều 20, Điều 27, Điều 31, Điều 32, Điều 34, Điều 35, Điều 40, Điều 54, Điều 58

  VIII.5 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 16, Điều 33, Điều 53

   VIII.6 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 32, Điều 34

   Nguồn : Cục Thuế TPHCM

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 14/04/2017 11:21:24 CH
   
  3196 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận