Mong mọi người giúp em phần tính huống công ty cổ phần với ạ

Chủ đề   RSS   
 • #570515 21/04/2021

  haquynhanh0410

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2021
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mong mọi người giúp em phần tính huống công ty cổ phần với ạ

  Công ty CP Thái Bình Dương được cấp giấy chứng nhận ĐKDN ngày 1/2/2021 với VĐL là 1 tỷ đồng. Trong đó có: 70.000 CPPT; 10.000 CPUĐBQ (1 cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu gấp 3 lần CPPT); 20.000 CP UĐCT.

  Công ty có 6 cổ đông là A, B, C, D, E, F. Trong đó A, B, C là cổ đông sáng lập; B và C là tổ chức, C là tổ chức được CP ủy quyền.

  Câu 1: Xác định những loại cổ phần mà các cổ đông này có quyền nắm giữ và phải nắm giữ.

  Tình tiết bổ sung: Cổ phần mà các cổ đông công ty nắm giữ cụ thể như sau:

  - A nắm giữ 15.000 CPPT

  - B nắm giữ 10.000 CPPT, 5.000 CPUĐBQ

  - C nắm giữ 35.000 CPPT, 5.000 CPUDBQ, 10.000 CPUDCT

  - D nắm giữ 7.000 CPPT, 5.000 CPUDCT

  - E nắm giữ 3.000 CPPT

  - F nắm giữ 5.000 CPUDCT

  Câu 2: Ngày 4/4/2022 B ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho A

       Ngày 4/4/2024 C ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho F

  Hỏi: Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này có giá trị pháp lý không? Tại sao

  Câu 3: Xác định thành phần ĐHĐCĐ và số phiếu biểu quyết của các cổ đông cty này: gồm CĐPT và CPUĐBQ.

  Câu 4: Công ty đang muốn quyết định bán một số thiết bị, máy móc có giá trị 1 tỷ đồng. Công ty phải giải quyết như thế nào? (Biết rằng điều lệ công ty quy định HĐQT có thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, các nội dung khác quy định giống LDN)

   
  277 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận