Mọi người cho tôi hỏi?

Chủ đề   RSS   
 • #389118 24/06/2015

  Hoatuduong

  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mọi người cho tôi hỏi?

  Công ty tôi mới thành lập ngày 5/5/2015 là công ty TNHH 1 thành viên thì thu nhập của giám đốc công ty có phải chịu thuế TNCN không.

  Mà công ty tôi muốn thuê 1 nhân viên thời vụ thì cần những giấy tờ gì và có phải đăng ký gì với cq thuế không?

   
  2372 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #389588   26/06/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Giám đốc công ty TNHH 1 TV thì sao? Vẫn nhận lương nên vẫn phải đóng thuế theo quy định chứ bạn (Thông tư 111/2013/TT-BTC)

  Thuê nhân viên thời vụ là ký hợp đồng trực tiếp với cá nhân hay qua công ty dịch vụ ha bạn? Ký hợp đồng với cá nhân thì vẫn phải kê khai như nhân viên bình thường.

  Lưu ý thời gian ký là bao lâu?

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

   
  Báo quản trị |