Mở chi nhánh ngân hàng Việt Nam tại Nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #123360 12/08/2011

  khanh1960

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mở chi nhánh ngân hàng Việt Nam tại Nước ngoài

  Mong luật sư cho biết, một ngân hàng thương mại ở Việt Nam muốn mở chi nhánh tại nước ngoài thì cần tiến hành các thủ tục gì, điều kiện ra sao và phải tuân thủ các văn bản pháp luật nào?
  Cám ơn luật sư!
   
  7265 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #123383   12/08/2011

  lengalawyer
  lengalawyer
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (231)
  Số điểm: 1454
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 34 lần


  Vấn đề bạn quan tâm, xin tư vấn như sau:

  Điều kiện mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

  Điều 17 quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định:

  Ngân hàng thương mại được mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   1. Có thời gian hoạt động tối thiểu là năm năm;

  2. Hoạt động kinh doanh có lãi ba năm liền kề trước năm đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện; đảm bảo các tỷ lệ an toàn; phân loại nợ, trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định; tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ dưới 3% tại thời điểm đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài;

  3. Có bộ máy quản trị, điều hành và kiểm toán nội bộ hoạt động có hiệu quả;

  4. Có hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

  5. Có hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý trực tuyến của ngân hàng thương mại; chấp hành đúng chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

  6. Có các văn bản nội bộ quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật của nước sở tại;

  7. Không bị Thanh tra Ngân hàng xử phạt hành chính tổng cộng từ ba mươi triệu đồng trở lên trong thời gian một năm tính đến thời điểm đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài;

  8. Cơ quan thanh tra, giám sát của nước sở tại nơi mở chi nhánh, văn phòng đại diện có thỏa thuận hợp tác thanh tra, giám sát với cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng Việt Nam.

  Hồ sơ, trình tự mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

  Điều 18 quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định:

  1. Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính gồm:

  a) Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo Phụ lục 09 kèm theo Quy định này;

  b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài; 

  c) Đề án mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, trong đó nêu rõ sự cần thiết, bộ máy tổ chức nhân sự, nội dung và phạm vi hoạt động, kế hoạch hoạt động trong ba năm đầu;

  d) Các quy định nội bộ quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

  2. Ngân hàng thương mại được mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài.

  3. Việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng thương mại phải tuân thủ theo quy định của pháp luật nước sở tại nơi ngân hàng thương mại mở chi nhánh, văn phòng đại diện.

  4. Trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính gửi hồ sơ và báo cáo Ngân hàng Nhà nước việc ngân hàng thương mại đáp ứng các điều kiện mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài và có ý kiến nêu rõ đồng ý hoặc không đồng ý; trường hợp không đồng ý, nêu rõ lý do.

  5. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính quy định tại Khoản 4 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo Phụ lục 10 kèm theo Quy định này; trường hợp không chấp thuận, có văn bản nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu (nếu có) để được chấp thuận. 

  6. Trong thời hạn mười tám tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại phải hoàn thành các thủ tục pháp lý, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự theo quy định của nước sở tại nơi mở chi nhánh, văn phòng đại diện để được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp giấy phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện.

  7. Kết thúc thời hạn quy định tại Khoản 6 Điều này, ngân hàng thương mại chưa được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp giấy phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không còn giá trị.

  Bạn có thể tham khảo quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước để biết thêm chi tiết.

  Trân trọng.

  Luật sư LÊ NGA

  Mobile: 0915.939.333

  Email: lengalawyer@gmail.com

  ---------

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

  TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

  ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư LÊ NGA

Mobile: 0915.939.333

Email: lengalawyer@gmail.com

---------

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG