Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người nhiễm chất độc màu da cam

Chủ đề   RSS   
 • #500556 26/08/2018

  Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người nhiễm chất độc màu da cam

  Người được hưởng chất độc màu da cam 61% trở lên, đã bán căn nhà của mình để mua 1 mảnh đất vườn. Bây giờ muốn chuyển đổi thành đất ở phải đóng phí chuyển đổi. Vậy người thuộc đối tượng chính sách này có được miễn hay giảm phí gì không?
  Trả lời: Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:
  “Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất
  ….
  2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.
  …”
  "Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất
  1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.
  Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.
  2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.
  […]”
  Theo đó, đối tượng được miễn, giảm khi chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người có công với các mạng.
  Trong trường hợp này, người chuyển mục đích sử dụng đất là người bị nhiễm chất độc màu da cam 61% nên không được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu như anh thuộc trường hợp người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc màu da cam thì sẽ được giảm tiền sử dụng đất. Mức giảm cụ thể anh có thể tham khảo quy định tại Quyết định 118-TTg năm 1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành được sửa đổi bởi Quyết định 117/2007/QĐ-TTg anh nhé.
   
   
  5033 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận