DanLuat 2015

Mẫu văn bản, hợp đồng, tờ khai

Chủ đề   RSS   
 • #49429 03/04/2010

  Tinhny

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 635
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu văn bản, hợp đồng, tờ khai

  Xin luật sư cho biết mẫu tờ khai cấp đổi chứng minh thư nhân dân quy định ở VBPL nào?
  Cập nhật bởi admin ngày 02/11/2010 10:11:57 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 08/05/2010 11:09:31 AM
   
  68474 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang <123>
Thảo luận
 • #51855   17/05/2010

  thuydeta
  thuydeta

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/03/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chào bạn Bachthanh DC ! mình cảm ơn bạn nhều,đúng mẫu bạn gửi cho mình đây rồi.
   
  Báo quản trị |  
 • #49471   27/04/2010

  thanhdb41
  thanhdb41

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:26/04/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xin mẫu hợp đồng cho thuê nhà

  chào các bạn!
  Mình là Hà Thanh, mình ở Nghệ An, cho mình làm quen với nhé?
  Không biết có bạn nào có mẫu hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn không cho mình xin với nhé!
  Mình cảm ơn nhiều!
   
  Báo quản trị |  
 • #49472   27/04/2010

  lawyersimic
  lawyersimic

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2010
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Bạn tham khảo mẫu Hợp đồng cơ bản này xem. Đây là mẫu hợp đồng dân sự cơ bản.

   

   

   

   

   

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

  (toàn bộ ngôi nhà số..........đường...........................phường..........quận.............)

   

  Hôm nay, ngày ...... tháng .......... năm........., tại ................... chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

   

   

  Bên cho thuê (1):

   

  Ông (Bà) ..................................................................................................................

  Sinh ngày ............................. tháng..................năm....................................................

  Chứng minh nhân dân số:……………………….do………................................

  cấp ngày.......tháng.......năm............................................................................................

  Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):................................................................................

  Sinh ngày.............................. tháng..................năm...............................................

  Chứng minh nhân dân số:……………………….do………................................

  cấp ngày.......tháng.......năm..........................................................................................

  Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:...................... đường...................................

  phường....................................... quận....................thành phố...........................(2)

  Bên thuê (1):

   

  Ông (Bà) ...............................................................................................................

  Sinh ngày ............................. tháng..................năm...............................................

  Chứng minh nhân dân số:……………………….do…….....................................

  cấp ngày.......tháng.......năm.......................................................................................

  Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):.............................................................................

  Sinh ngày.............................. tháng..................năm..............................................

  Chứng minh nhân dân số:……………………….do……......................................

  cấp ngày.......tháng.......năm.........................................................................................

  Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:.................... đường....................................

  phường................................ quận....................thành phố..............................(2

   

    

  Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê  đồng ý cho Bên thuê thuê toàn bộ ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây:

   

  ĐIỀU 1

  ĐỐI TƯ­ỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

   

  1. Đối tư­ợng của hợp đồng này là ngôi nhà số: .......đường.................................

  phường................................... quận....................thành phố..........................(3),

  có thực trạng như­ sau:

  a. Nhà ở:

  - Tổng diện tích sử dụng:................................................................. m2

  - Diện tích xây dựng:........................................................................ m2

  - Diện tích xây dựng của tầng trệt:................................................. m2

  - Kết cấu nhà:.........................................................................................

  - Số tầng:.............................................................................

  b. Đất ở:

  - Thửa đất số:..........................................................................................

  - Tờ bản đồ số:...................................................................................

  - Diện tích:............................................................................................. m2

  - Hình thức sử dụng riêng................................................................... m2

  c. Các thực trạng khác:............................................................................ (4)

  (phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

   

  2. Ông................................................... và Bà......................................................

  là chủ sở hữu nhà ở và có quyền sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:.................................. ngày.......tháng.........năm...........

  do     ........................................................................................... cấp (5)

   

  ĐIỀU 2

  GIÁ THUÊ NGÔI NHÀ

   

  1. Giá thuê ngôi nhà là:................................................................................. đ

  (bằng chữ:.................................................................................... ).

   

  2. Bên thuê trả ti��n thuê nhà cho Bên cho thuê bằng đồng Việt Nam theo định kỳ ....................... một lần, vào ngày đầu tiên của mỗi định kỳ.

  Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

   

  ĐIỀU 3

  THỜI HẠN THUÊ

   

  Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là................................ kể từ ngày....... tháng.......năm.........

   

   

  ĐIỀU 4

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN CHO THUÊ

   

            1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây :

  - Giao nhà cho Bên thuê theo đúng hợp đồng;

  - Bảo đảm cho người thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

  - Bảo d­ỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo d­ỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho Bên thuê, thì phải bồi thường;

  - Tạo điều kiện cho Bên thuê sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

  - Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có).

   

  2. Bên cho thuê có các quyền sau đây:

  - Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn nh­ đã thỏa thuận;

  - Đơn phưương đình chỉ thực hiện hợp đồng nh­ng phải báo cho Bên thuê biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên thuê có một trong các hành vi sau đây :

  + Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

  + Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

  + Làm nhà h­ hỏng nghiêm trọng;

  + Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;

  + Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

  + Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;

  - Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được Bên thuê đồng ý, nh­ng không được gây phiền hà cho bên thuê sử dụng chỗ ở;

  - Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê.

   

  ĐIỀU 5

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN THUÊ

   

  1. Bên thuê có các nghĩa vụ sau đây :

  - Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận;

  - Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

  - Giữ gìn nhà, sửa chữa những h­ hỏng do mình gây ra;

  - Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

  - Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

  - Trả nhà cho Bên cho thuê theo đúng thỏa thuận.

  2. Bên thuê có các quyền sau đây :

  - Nhận nhà thuê theo đúng thoả thuận;

  - Được đổi nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

  - Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

  - Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với Bên cho thuê, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

  - Được ­u tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

  - Được ­u tiên mua nhà đang thuê, khi Bên cho thuê thông báo về việc bán ngôi nhà;

  - Đơn phưương đình chỉ hợp đồng thuê nhà nh­ng phải báo cho Bên cho thuê biết trứơc một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:

  + Không sửa chữa nhà khi chất l­ợng nhà giảm sút nghiêm trọng;

  + Tăng giá thuê nhà bất hợp lý;

  + Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

  - Được thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

   

  ĐIỀU 6

  TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

   

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau th­ương l­ợng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành thì đ­a ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 7

  CÁC THỎA THUẬN KHÁC

   

  Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để  thực hiện. (6)

   

  ĐIỀU 8

  CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

   

  Bên cho thuêBên thuê chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây :

   

  1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

   

  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên thuê đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

   

  ĐIỀU 9

  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

   

   

            1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

   

            2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này (7), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

   

            3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, các bản đều giống nhau. Bên cho thuê giữ 01 bản, Bên thuê giữ 01 bản và 01 bản l­u  tại..........................................

   

   

   

  BÊN CHO THUÊ

  (ký và ghi rõ họ và tên)

  BÊN THUÊ

  (ký và ghi rõ họ và tên)  * Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của UBND thành phố

   

  Website: www.lienvietluat.com

   

  Cập nhật bởi lawyersimic vào lúc 27/04/2010 08:34:18

   
  Báo quản trị |  
 • #49474   27/04/2010

  kinhmathoanglong
  kinhmathoanglong

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:27/04/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xin mẫu góp vốn của công ty cổ phần

  có ai có mãu biểu biên bản góp vốn và cam kết của công ty cổ phần cho mình xin với
   
  Báo quản trị |  
 • #49475   27/04/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5289)
  Số điểm: 50674
  Cảm ơn: 1840
  Được cảm ơn 3496 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bạn kinhmathoanglong cần Mẫu biên bản góp vốn của các thành viên Công ty hay Mẫu biên bản góp vốn do Công ty nhận vốn góp từ đối tác khác vậy. Tôi có hai mẫu này, bạn tham khảo nhé
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  ------------------------ 

  BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP 

  Hôm nay ngày     tháng       năm      , hai bên gồm có:
  BÊN GÓP VỐN:
  Tên đơn vị:………………
  Địa chỉ            :
  Điện thoại      :                       Fax:
  Mã số thuế     :
  Giấy Chứng nhận ĐKKD số:……………………..
  Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh … cấp ngày …
  Đại diện          :………………         Chức vụ: …………….
  BÊN NHẬN GÓP VỐN:
  Tên đơn vị      : Công ty Cổ Phần …
  Địa chỉ            :
  Điện thoại      :         Fax:
  Mã số thuế     :
  Giấy Chứng nhận ĐKKD số: …
  Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh …. cấp ngày …
  Đại diện          :……………  Chức vụ: ………………
  Cùng tiến hành xác nhận số vốn góp tính đến hết ngày   tháng       năm        như sau:
  Giá trị vốn góp                       :……………VND
  (Số tiền bằng chữ: ……)     

  BÊN GÓP VỐN

   

  BÊN NHẬN GÓP VỐN

   

   

   

   

   

   

   

  CÔNG TY A

  Số: 01/200/BB-HĐTV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà nam, ngày …. tháng …. năm 200

   

   

                                                         BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
                                                             (V/v: Góp vốn kinh doanh
  )

  Hôm nay, vào lúc ……… giờ, ngày ……………..
  Tại trụ sở:……………………………………………….
  Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
  Các thành viên Hội đồng Thành viên …………………………….. tổ chức cuộc họp nhằm nhất trí việc góp vốn để sản xuất kinh doanh
  A. Thành phần tham dự
  1. Bà AAA – Chủ tịch Hội đồng Thành viên
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………Số CMND: ……………….
  2. Ông BBB – Thành viên hội đồng Thành viên
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………Số CMND: ……………….
  3. Ông CCC – Thành viên Hội đồng thành viên
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………….Số CMND: …………………….
  4. Ông DDD - Thành viên Hội đồng thành viên
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………… Số CMND: …………………..
  B. Nội dung cuộc họp
  Các thành viên Hội đồng Thành viên đã thảo luận và đi đến thống nhất về việc góp vốn để sản xuất kinh doanh.
  C. Quyết nghị
  1 Hình thức góp vốn
  Tổng số vốn được góp là: …………………………… đồng được chuyển làm nguồn vốn kinh doanh (Vốn điều lệ ) của …………………………
  2 Tỷ lệ Vốn góp
  • Ông BBB : 40%
  • Bà AAA : 30%
  • Ông CCC : 20%
  • Ông DDD : 10%
  3 Danh sách thành viên sau khi góp vốn như sau:
  STT Họ và tên Dân tộc Quốc tịch Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Phần vốn góp Tỷ lệ vốn góp
  1 BBB Kinh Việt Nam …………………… Số …………………….. 40%
  2 AAA Kinh Việt Nam …………………………………………. 30%
  3 CCC Kinh Việt Nam …………………………… Số …………………..20%
  4 DDD Kinh Việt Nam …………………….. Số …………………….10%
  D. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
                                                              HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #49476   01/05/2010

  thuha1115
  thuha1115

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng

  Chào các bạn!
  Mình là Thu Hà, ở Hưng Yên. Mình đang cần 1 mẫu hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng công ty. Bạn nào có làm ơn cho mình với! Cảm ơn nhìu nhé!
  Gửi cho mình vào mail: thuha1115@gmail.com nhé!
   
  Báo quản trị |  
 • #49477   01/05/2010

  lawyerhien
  lawyerhien
  Top 100
  Lớp 6

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (517)
  Số điểm: 7457
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 34 lần


  Bạn tìm ở văn bản này nhé 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

  Luật s­ư L­ưu Thị Thu Hiền

  Tr­ưởng VP Luật s­ư Hiền và Liên danh

  374 Phan Bội Châu - Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lawyerhien vì bài viết hữu ích
  tontrunghai (17/01/2012)
 • #51056   27/04/2010

  THUYTHUYTRAN
  THUYTHUYTRAN

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2010
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hợp đồng giao khoán

  Công ty em đang sử dụng vài người bên ngoài để làm việc (được coi là cộng tác viên). Nay Công ty em đang làm hợp đồng giao khoán cho họ nhưng ko có mẫu.Mọi người có thể cho em xin mẫu hợp đồng giao khoán được ko.Xin cảm ơn


   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn THUYTHUYTRAN vì bài viết hữu ích
  tontrunghai (17/01/2012)
 • #51057   27/04/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5289)
  Số điểm: 50674
  Cảm ơn: 1840
  Được cảm ơn 3496 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào bạn THUYTHUYTRAN!
  Tôi có mẫu này gửi cho bạn, không biết bạn có dùng được không. Đây là mẫu chung, còn tuỳ vào thực tế tại Công ty bạn mà soạn thảo các điều khoản cho phù hợp.

  Tên công ty                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                     --------------------                           

  HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
  Hợp đồng số… ngày… tháng…năm…

   Hôm nay ngày…… tại………………………………………………
  Chúng tôi gồm:
  BÊN A (Bên giao khoán)
  - Tên công ty……………………………
  - Địa chỉ trụ sở …………………………
  - Điện thoại…………………………… - Fax………………………
  - Tài khoản số……………………………
  - Mở tại Ngân hàng………………………
  - Đại diện là ông (bà)…………………………… - Chức vụ: Giám đốc công ty
  Nếu ký thay Giám đốc thì thay bằng:
  - Đại diện là ông (bà)…………………………… - Chức vụ: Giám đốc công ty
  - Giấy uỷ quyền số…… lập ngày … tháng … năm …
  Do ông (bà) ………………………………………… - Chức vụ: Giám đốc ký
  BÊN B (Bên nhận khoán)
  - Họ và tên:…………………………………………………
  - Địa chỉ: ……………………………
  - Số CMND …………………… do Công an tỉnh ………… cấp ngày … tháng … năm … 
  HAI BÊN THỐNG NHẤT KỲ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU:
  I. Điều khoản chung:
  1. Phương thức giao khoán:………………………………………………
  2. Điều kiện thực hiện hợp đồng:…………………………………………………………………
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng:……………………………………………………………
  4. Các điều kiện khác:………………………………………………………………
  II. Điều khoản cụ thể:
  1. Nội dung công việc khoán:
  -……………………………………………………………………………………………
  -………………………………………………………………………………………………………
  2. Phương thức và thời hạn thanh toán
  …………………………………………………………………………………
  3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên A:
  -…………………………………………………………………………………………………
  -……………………………………………………………………………………………………
  4. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên B:
  -……………………………………………………………………………………………………………………
  -……………………………………………………………………………………
  III. Điều khoản thi hành
  Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
  Hợp đồng có hiệu lực từ ngày …
  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì hai bên tự bàn bạc giải quyết.
  Hợp đồng này được lập thành  …. bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …bản
     Đại diện bên nhận khoán                                                Đại diện bên giao khoán 
          (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký, đóng dấu)

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachThanhDC vì bài viết hữu ích
  msochna (21/05/2012)
 • #51075   05/05/2010

  chichop
  chichop

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/05/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu công văn gửi tổng cục hải quan xin xác nhận số thuế đã nộp

  Công ty cũ của mình đã giải thể, mọi nghĩa vụ với thuế đã hoàn tất, nhưng vì công ty mình có hoạt động nhập khẩu nên cònphải có sự xác nhận của bên tổng cục hải quan về việc công ty mình không còn nợ bất kỳ khoản thuế với hải quan nào nữa, lúc đó bên cơ quan thuế mới đồng ý cho công ty mình đóng và lúc đó mình mới nộp lại được con dấu. Vì vậy mình rất mong bạn hay các bác nào có mẫu công văn với tổng cục hải quan về vấn đề này thì xin cho một bản.
  Thanks tất cả nhiều nhiều.......
   
  Báo quản trị |  
 • #51597   06/05/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5289)
  Số điểm: 50674
  Cảm ơn: 1840
  Được cảm ơn 3496 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Gửi bạn chichop!
  Bạnphải dựa vào thực tế để tự soạn thảo thôi. Chứ đã gọi là CÔNG VĂN thì làm gì có mẫu hả bạn.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #59793   07/09/2010

  ngannguyen1085
  ngannguyen1085

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 130
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào mọi  người!
  Ai co mẫu đơn xác nhận về việc thay đổi số CMND ko? Cho em xin với, em đang cần gấp, cảm ơn mọi người nhiều!!!
   
  Báo quản trị |  
 • #59932   08/09/2010

  hongngoctg
  hongngoctg

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2010
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  anh chi nao cho em xin biên bản hủy hóa đơn và biên bảng điều chỉnh hóa đơn theo quy định của thuế được hok?

  Ai cung muon duoc doi xu cong bang nhung khong ai doi xu cong bang voi nguoi khac

   
  Báo quản trị |  
 • #66821   04/11/2010

  buicongthanhhp
  buicongthanhhp

  Chồi

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:13/08/2009
  Tổng số bài viết (50)
  Số điểm: 1085
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  ai có mẫu hợp đồng khoán gọn công việc trong lĩnh vực xây dựng, cho xin một bản.
  Xin cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #107572   03/06/2011

  bngoc_1988
  bngoc_1988

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/06/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  anh chị cho em xin mẫu công văn thông báo hàng gửi đến cho khách hàng đi, mẫu công văn mượn hàng, trả hàng luôn nha! em chân thành cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #142240   24/10/2011

  viethald2010
  viethald2010

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/09/2011
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 1115
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1 lần


  chào cả nhà!
  mình đang cần mẫu giấy xác nhận gopfs vốn của công ty cổ phần, ai có cho mình xin với nha! cảm ơn cả nhà
   
  Báo quản trị |  
 • #142306   24/10/2011

  lawyerphanvn
  lawyerphanvn
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2008
  Tổng số bài viết (72)
  Số điểm: 1161
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 48 lần


  CÔNG TY CỔ PHẦN YOUBIZ

  Số: … /BB-YOUBIZ

  WWW.YOUBIZ.VN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

  TP.HCM, ngày …… tháng…… năm 2009

  BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  (V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần YouBiz)

   

  Hôm nay, ngày………tháng .....năm 2009, hồi 8h30 tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN YouBiz, địa chỉ: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM  Chúng tôi gồm:

   

  Họ và Tên: Lê Văn A

  Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

  Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

  CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

  Số cổ phần được quyền biểu quyết: 170.000

   

  Họ và Tên: Hoàng Văn B

  Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

  Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

  CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

  Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

   

  Họ và Tên: Lê Văn C

  Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

  Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

  CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

  Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

   

  Họ và Tên: Nguyễn Thị D

  Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

  Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

  CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

  Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

   

  Là các cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN YOUBIZ cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

   

  I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN YOUBIZ

  1.      Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt 1.700.000.000 đồng, chiếm 85,00% tổng vốn điều lệ.

  2.      Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ.

  3.      Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

  4.      Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

   

  II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các thành viên công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

  1.      Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt 1.700.000.000 đồng, chiếm 85,00% tổng vốn điều lệ.

  2.      Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ.

  3.      Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

  4.      Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

   

  III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

  Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

  Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn A

  Số 01/GCN cấp ngày …./…./2009

  Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Hoàng Văn B

  Số 02/GCN cấp ngày ……/…./2009

  Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn C

  Số 03/GCN cấp ngày ……/…./2008

  Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà Nguyễn Thị D

  Số 04/GCN cấp ngày ……/…/2009

   

  Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vào ngày  …/…/2009.

   

  IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

  Bầu Ông Lê Văn A giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần YouBiz

  V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

  Nhất trí cử Ông Lê Văn A là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

   

  Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

   

  Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây:

   

   

  LÊ VĂN A

  HOÀNG VĂN B

  LÊ VĂN C

  NGUYỄN THỊ D

   

   
  Báo quản trị |  
 • #142547   25/10/2011

  viethald2010
  viethald2010

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/09/2011
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 1115
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1 lần


  hic ko phải mấy mẫu này bạn ơi, mình cần sổ cổ đông, giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên góp vồn cơ hic, giúp mình với, mình tìm mấy ngày nay roài mà ko thấy, hic
   
  Báo quản trị |  
 • #142556   25/10/2011

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5289)
  Số điểm: 50674
  Cảm ơn: 1840
  Được cảm ơn 3496 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Ủa, hôm qua nhớ là đã gửi mẫu này cho bạn rồi, mà giờ không thấy đâu. Tôi gửi lại nhé, còn sổ cổ đông thì chắc bạn phải chờ người khác giúp vậy.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-