MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ đề   RSS   
 • #143182 27/10/2011

  Raindtran

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:03/10/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  Công ty mình đang tiến hành họp Đại hội đồng cổ đồng và mình muốn xin mẫu của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
  Công mình tiến hành họp có thư ký và có ban bầu cử nói chung là có các thành phần đầy đủ của một số Công ty, tập đoàn lớn khi họp, mình tìm mãi thì chỉ thấy mấy cái biên bản sơ sài khi đăng ký kinh doanh vì thế các bạn nào có Mẫu thực tế của các công ty lớn khi họp thì cho mình xin nhé!

  Cảm ơn diễn đàn và các bạn!

  Trần Xuân Vũ ( Raind Tran ) _ 0905 1359 68

  Gmail : raindtran@gmail.com

   
  38361 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #143185   27/10/2011

  lawyerphanvn
  lawyerphanvn

  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2008
  Tổng số bài viết (72)
  Số điểm: 1161
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 52 lần


  Gửi bạn Raindtran nhé!
  Không biết cái mẫu này có giúp được bạn gì không! Có gì bạn cứ chỉnh sửa lại cho phù hợp với Công ty của bạn nhé!

  Nguồn: http://youbiz.vn/index.php/bien-bn-hp-i-hi-ng-c-ong.html
  ----------------

  BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  CÔNG TY CỔ PHẦN

  YOUBIZ

  WWW.YOUBIZ.VN

  -------------

  Số     /2010/BB-YouBiz

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ---------------

   

   

  BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  CÔNG TY CỔ PHẦN YOUBIZ

   

  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần YOUBIZ được tiến hành họp vào lúc 8 giờ 30 ngày    /     /2010 tại trụ sở Công ty cổ phần LUẬT YOUBIZ, số 112/4 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cổ đông tham dự 69 cổ đông, tương ứng với 8.000.000 số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100 % vốn điều lệ.

  I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP  

   

  1.   Ông Lê Văn A – Điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

   

  Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

   

  Chủ tịch Đoàn (gồm 3 người)

  1. Ông Phan Trường Hân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần YouBiz
  2. Ông Nguyễn Văn A – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần YouBiz
  3. Ông Nguyễn Hữu A – Trưởng Ban Kiểm soát.

   

  Ban Thư ký (gồm 2 người)

  1. Bà Đoàn Thị A          
  2. Bà Phạm Duy A

   

  Ban Bầu cử (gồm 3 người)

  1.      Ông Phạm A - Cổ đông – Trưởng Ban bầu cử

  2.      Bà Vũ Thị A – Thư ký

  3.      Bà Đặng Thị A - Thành viên

   

  2.   Ông Nguyễn Hữu A – Trưởng Ban Kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đồng tham dự 69 người, với 8.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành

   

  3.   Ông Phan Trường Hân –  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phát biểu khai mạc Đại hội;

  4.   Ông Nguyễn Hữu A – Trưởng Ban Kiểm soát.

  5.   Ông Phan Trường Hân – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính; Phương án trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu 8.000.000 cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM; Phương án phát hàng tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng;

  6.   Ông Nguyễn A – Thành viên HĐQT.

  7.   Ông Phạm A – Trưởng Ban Kiểm phiếu.

   

  II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

   

  Tăng vốn điều lệ công ty như sau: Huy động thêm nguồn vốn 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng, tăng vốn điều lệ công ty từ 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng lên 160.000.000.000 (một trăm sáu mươi tỷ) đồng.

  - Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 8.000.000 (tám triệu) cổ phiếu, mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu. Trong đó, phát hành 7.600.000 (bảy triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và phát hành 400.000 (bốn trăm nghìn) cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên trong công ty.

  - Thời điểm phát hành:    18 /06/2010.

  - Việc bán cổ phiếu đã hoàn tất ngày 09/09/2010 và không có bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

  Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần YouBiz như sau:

  Vốn điều lệ của công ty: 160.000.000.000 (một trăm sáu mươi tỷ) đồng

  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.000.000 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phiếu.

  Danh sách cổ đông sáng lập mua cổ phần phổ thông:

  Nguyễn A: 8.151.000 cổ phần, trị giá 81.510.000.000 đồng, chiếm 50,94% vốn điều lệ.

  Nguyễn B: 443.890 cổ phần, trị giá 4.438.900.000 đồng, chiếm 2,77% vốn điều lệ.

  Nguyễn C: 390.000 cổ phần, trị giá 3.900.000.000 đồng, chiếm 2,44% vốn điều lệ.

  IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

   

  1.      Thông qua Phương án chấp thuận niêm yết 8.000.000 (tám triệu) cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM: đạt 100% phiếu chấp thuận.

  2.      Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng, cụ thể với phương án như sau:

  17.1         Phương án phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu một cổ phần được mua thêm một cổ phần mới) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần: đạt 100% phiếu chấp thuận.

  17.2         Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phát hành xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu cổ đông từ chối mua và thực hiện các thủ tục liên quan đến phát hành tăng vốn điều lệ: đạt 100% phiếu chấp thuận.

  17.3         Chấp thuận niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm ở trên. Giao hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan khác: đạt 100% phiếu chấp thuận

  3.      Thông qua Biên bản Đại hội:

  Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần YouBiz đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc cuộc hội và được 100% phiếu chấp thuận.

  Tổng số phiếu không đồng ý: Không có

   

  Cuộc hội kết thúc lúc 11giờ 30 cùng ngày.

   

  TM. Thư ký Đoàn                                                                   TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Đoàn Thị A

   

   

  Phạm Duy A

   

   

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  YOUBIZ - BUSINESS & LAWYERS
  ĐC: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
  ĐT: (08) 35000333 /330
  Email: info@youbiz.vn


  Cập nhật bởi lawyerphanvn ngày 27/10/2011 09:16:58 SA

  Lawyer PHAN TRƯỜNG HÂN (JOHN)

  Web: www.PazPus.com

   
  Báo quản trị |