Ly hôn, quyền nuôi con, cấp dưỡng, chia tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #13448 21/04/2008

  rosesea1211

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/12/2007
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ly hôn, quyền nuôi con, cấp dưỡng, chia tài sản

   2 người đã đám cưới, nhưng chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Trong quá trình sống chung nhận thấy không hợp nhau, vậy tôi cần làm thủ tục gì để chúng tôi chấm dứt cuộc sống vợ chồng 1 cách hợpp pháp?
  Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 19/03/2010 06:58:32 PM Cập nhật bởi rongcon83 ngày 16/03/2010 08:13:48 PM
   
  194713 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

29 Trang 12345>»
Thảo luận
 • #13449   21/04/2008

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Ly hôn hay không công nhận quan hệ vợ chồng?

  Chào bạn rosesea1211!
  Vì bạn không cho biết là hai người đã chung sống với nhau từ thời điểm nào nên tôi không thể có câu trả lời cụ thể về trường hợp của bạn. Tuy nhiên, tôi xin chia sẻ với bạn về một số quy định của pháp luật có liên quan mà tôi biết để bạn tham khảo và áp dụng vào trường hợp của bạn.

  Bạn hãy nộp đơn ở Tòa án để xin ly hôn. Tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án sẽ giải quyết như sau:

  Mục 3 Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10  ngày 09/6/2000 có quy định:
  "a) Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;

  b) Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực cho đến ngày 01 tháng 01 năm 2003; trong thời hạn này mà họ không đăng ký kết hôn, nhưng có yêu cầu ly hôn thì Toà án áp dụng các quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

  Từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng;

  c) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 trở đi, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b, nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, đều không được pháp luật công nhận là vợ chồng; nếu có yêu cầu ly hôn thì Toà án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì Toà án áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

  Khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định:

  "2. Quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn.
  3. Tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thoả thuận của các bên; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con."
  Tôi chỉ biết vậy thôi, hy vọng sẽ giúp được bạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #13450   21/04/2008

  rosesea1211
  rosesea1211

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/12/2007
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chúng tôi chỉ mới cưới trong năm 2008 này thôi.
   
  Báo quản trị |  
 • #13451   21/04/2008

  lamnguyen678
  lamnguyen678

  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 3410
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Yêu cầu Tòa án giải quyết!

  Câu hỏi của anh (chị) rất chung chung, chưa cụ thể về thời gian mà anh chị sống chung như vợ chồng là từ khi nào do đó tôi không biết được trường hợp cụ thể của anh (chị) là như thế nào.

  Theo quy định tại các điểm 3-4 của Nghị quyết số 35 ngày 9/6/2000 của Quốc hội hướng dẫn  một số trường hợp cụ thể như sau:

  a) Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 1 năm 1987, ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Tòa án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;

  b) Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 1 năm 1987 đến ngày 01 tháng 1 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực cho đến ngày 01 tháng 1 năm 2003; trong thời hạn này mà anh chị không đăng ký kết hôn, nhưng có yêu cầu ly hôn thì Tòa án áp dụng các quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

  Từ sau ngày 01 tháng 1 năm 2003 mà anh chị không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng;

  c) Kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2001 trở đi, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b (như trên), nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, đều không được pháp luật công nhận là vợ chồng nếu có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì Tòa án áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

  4. Việc Tòa án áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình để giải quyết các vụ, việc về hôn nhân và gia đình được quy định như sau:

  a) Đối với những vụ, việc mà Tòa án đã thụ lý trước ngày 01 tháng 1 năm 2001 thì áp dụng Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 để giải quyết;

  b) Đối với những vụ, việc mà Tòa án thụ lý từ ngày 01 tháng 1 năm 2001 thì áp dụng Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết;

  Hy vọng anh (chị) đã tìm ra câu trả lời cho mình! Khakhakhakha…

   

   
  Báo quản trị |  
 • #13452   21/04/2008

  XuanHan
  XuanHan
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 3672
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Về trường hợp của bạn rosesea1211

  Nếu bạn chỉ mới làm lễ cưới năm nay theo phong tục tập quán Việt Nam mà chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì trường hợp của bạn pháp luật không công nhận quan hệ vợ chồng. Do đó, được hiểu là bạn vẫn "tự do", hoàn toàn có quyền đăng ký kết hôn với người khác. Nếu người kia có hành vi cản trở hoặc bạn cần có một giấy tờ pháp lý để "lận lưng" thì bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án không công nhận quan hệ vợ chồng.
   
  Báo quản trị |  
 • #13816   29/07/2008

  vinpearl_driver
  vinpearl_driver

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thời gian giải quyết Ly hôn là bao lâu?

  Chào Luật sư! Cho tôi hỏi: từ lúc nộp đơn ly dị đến khi giải quyết xong mất bao nhiêu thời gian? Và từ lúc nộp đơn ly dị chúng tôi có thể ly thân ngay được không? Khi ly thân có theo thủ tục gì hay không? Xin cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #13817   18/05/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  Việc nộp đơn vẫn chưa phải là mốc bắt đầu. Bạn nộp biên lai  tạm ứng án phí thì mới là căn cứ để Toà án tiến hành thụ lý giải quyết vụ việc. Theo quy định của luật tố tụng dân sự thì thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án ly hôn là 4 tháng, kể từ ngày thụ lý. Hiện nay thì pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định nào để điều chỉnh thủ tục ly thân mà bạn hỏi.
   
  Báo quản trị |  
 • #23634   06/11/2008

  vuquanghungdn
  vuquanghungdn

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  LY HÔN TỰ NGUYỆN KHÔNG CẦN RA TÒA

  Chúng tôi đã có 2 con, nay cả 2 bên đều đồng ý ly hôn nhưng không muốn ra tòa vì sợ ảnh hưởng đến các cháu sau này, mặt khác cả 2 chúng tôi cũng không có nhu cầu tái lập gia đình mới - chỉ muốn sống tự do, không ràng buộc thôi. Do đó, chúng tôi chỉ làm 1 bản cam kết (hay bản ly hôn tự nguyện) để 2 vợ chồng tự "giải thoát" cho nhau mà thôi - mọi trách nhiệm và quyền lợi đều được thống nhất và ghi vào bản cam kết ấy. Làm như vậy liệu có ảnh hưởng gì về sau này không - mong Lawsoft tư vấn giúp.
  Cám ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #23635   09/05/2008

  XuanHan
  XuanHan
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 3672
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Bạn đã chung sống với vợ bạn từ thời điểm nào? có đăng ký kết hôn tại UBND xã, phường hay không? Bạn cần lưu ý chỉ có Tòa án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết ly hôn. Nếu vợ chồng bạn thuận tình ly hôn và đã thống nhất về các vấn đề tài sản, nuôi con thì Tòa sẽ ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và thời gian giải quyết sẽ sớm hơn so với trường hợp một bên yêu cầu ly hôn, có tranh chấp về vấn đề tài sản, nuôi con. Quyết định của Tòa là cơ sở duy nhất để pháp luật thừa nhận bạn được "giải thoát", vì mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân đều phải tôn trọng, những người liên quan đều phải chấp hành phán quyết của Tòa sau khi đã có hiệu lực.
      Sự "thỏa thuận" giữa vợ chồng bạn sẽ là vô nghĩa nếu chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, do đó nó cũng không thể được đảm bảo thực hiện.
      Nếu bạn viện lý do "vì sợ ảnh hưởng đến các cháu sau này, mặt khác cả 2 cũng không có nhu cầu tái lập gia đình mới" mà không làm thủ tục ly hôn tại Tòa thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của đôi bên, kể cả các con. Chẳng hạn, mặc dù tài sản chung vợ chồng bạn đã chia nhưng chưa có sự công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì bạn cũng không thể tự định đoạt tài sản đó được, hay nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau đó, có thể bạn cũng phải liên đới thực hiện,...
   
  Báo quản trị |  
 • #23636   11/05/2008

  vuquanghungdn
  vuquanghungdn

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn ý kiến của bạn - Chúng tôi sống với nhau gần 15 năm rồi, có đăng ký kết hôn tại UBND Phường. Như vậy nếu 2 vợ chồng tôi vì không muốn con cái bị shock khi nghe đến 2 chữ "ly hôn" thì có thể làm bản cam kết riêng với nhau về các vấn đề đã nêu và sau đó sống ly thân, bản thân tôi cũng tình nguyện để lại toàn bộ tài sản cho vợ và các con, không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì - sau này khi các con khôn lớn, biết suy nghĩ thì làm thủ tục ly hôn có được không (ước tính khoảng 7-10 năm sau)?
   
  Báo quản trị |  
 • #23637   08/07/2008

  mitmit
  mitmit

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:02/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Anh chị nên làm thủ tục ra tòa xin thuận tình ly hôn để tránh những rắc rối có thể phát sinh. Ly thân không phải là ly hôn nên trong thực tế về mặt luật pháp anh chị vẫn là vợ chồng. Bây giờ anh, chị chưa có ý định đi bước nữa nhưng vài năm tới thì chưa chắc. Vấn đề ở chỗ anh, chị không muốn việc ly hôn ảnh hưởng tới suy nghĩ của con trẻ. Thiết nghĩ, ly hôn là thủ tục pháp lý cần thiết để 2 người không ràng buộc nhau về mặt Luật pháp, anh chị nên giải thích cho con anh chị hiểu mặc dù cháu còn nhỏ. Anh chị càng để lâu trong khi tình cảm không còn thì càng nhiều vấn đề rắc rối nảy sinh. Khi ấy mới đưa nhau ra tòa thì còn ảnh hưởng đến trẻ hơn nữa. Chúc anh chị sớm có giải pháp tốt nhất.
   
  Báo quản trị |  
 • #23638   05/11/2008

  thuongdonghai
  thuongdonghai

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ly hôn

  Hiện nay tôi và vợ tôi không thể sống chung được nữa vậy thủ tục ly hôn cần làm như thế nào?
   
  Báo quản trị |  
 • #23639   06/11/2008

  hoanglsu
  hoanglsu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2008
  Tổng số bài viết (70)
  Số điểm: 340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Thủ tục ly hôn

  Câu hỏi này đã có và được mọi người thảo luận khá kỹ. Bạn chủ động tìm đọc nhé: http://danluat.thuvienphapluat.vn/forums/?ct=TVQD&id=1620
   
  Báo quản trị |  
 • #13853   10/11/2008

  phoebebui
  phoebebui

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/05/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục ly hôn chồng khi đang ở Mỹ và có visa F2?

  Kính gửi Luật sư.
  Tôi hiện đang sống tại bang Utah (Mỹ) với visa F2,chồng tôi visa F1(du học sinh).
  Nay tôi muốn đơn phương ly hôn với chồng tôi,tôi phải làm thủ tục như thế nào?có thể xin ly hôn tại địa phương nơi tôi đang cư trú không?hay bắt buộc phải thông qua tòa án thành phố HCM.Thời gian xin giãi quyết thủ tục ly hôn là bao lâu?
  Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của tôi.
  Địa chỉ hộp thư:phoebebui_bui@yahoo.com

   
  Báo quản trị |  
 • #13854   02/06/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Vì tôi không chuyên về lĩnh vực xuất nhập cảnh, nên xin hỏi bạn Visa F2 là đi diện gì? Còn theo tôi được biết, về nguyên tắc bạn có thể làm thủ tục ly hôn tại Tòa án có thẩm quyền bên đó (Mỹ). Chẳng hạn, công dân nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam vẫn có thể xin giải quyết ly hôn tại Tòa án Việt Nam.
  Ai có ý kiến khác không? vui lòng trình bày thêm cho bạn ấy!
   
  Báo quản trị |  
 • #13855   02/06/2008

  phoebebui
  phoebebui

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/05/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Visa F2 là visa đi theo F1(vợ hoặc chồng)du hoc
   
  Báo quản trị |  
 • #13856   06/06/2008

  phoebebui
  phoebebui

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/05/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trường hợp tôi sống ở Vn và chồng tôi du học tại Mỹ,tôi có thể đơn phương xin ly hôn không?Xin cảm ơn luật sư....
   
  Báo quản trị |  
 • #13857   10/06/2008

  taytrongtay
  taytrongtay

  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:10/06/2008
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  sống ở nước ngoài xin ly hôn

  bạn có thể lựa chon 2 phương án:
  1. Gưỉ đơn tại Tòa án nước ngoài, và gửi đơn yêu cầu công nhận việc ly hôn đó tại Tòa án của Việt Nam.
  2. Bạn gửi đơn xin ly hôn tại TAND cấp tỉnh ở Việt Nam xin giải quyết theo thủ tục chung.

   
  Báo quản trị |  
 • #13858   29/10/2008

  phamthuy74
  phamthuy74

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/10/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ly hôn với người nước ngoài

  Xin cho biết thủ tục ly hôn với người nước ngoài sống tại việt nam.
   
  Báo quản trị |  
 • #13859   29/10/2008

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Ly hôn với người nước ngoài

  Người xin ly hôn liên hệ với Toà án cấp tỉnh nơi đăng ký HKTT tại Việt Nam.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ;Tòa sẽ thông báo nộp tiền tạm ứng án phí xin ly hôn. Sau khi nộp lại biên lai tạm ứng án phí ly hôn cho Tòa, thì thời điểm nộp biên lai này được xem là thời điểm Tòa đã thụ lý hồ sơ xin ly hôn.

  Hồ sơ ly hôn gồm có:

  - Đơn xin ly hôn (theo mẫu); trong đơn phải nêu đầy đủ các vấn đề như: mâu thuẫn trong thời gian chung sống vợ chồng không thể hàn gắn được, tài sản chung yêu cầu tòa giải quyết (nếu có), địa chỉ liên lạc.

  - Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính).

  - Chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc hộ chiếu của người xin ly hôn (bản sao).

  - Giấy khai sinh của các con (nếu có).

   
  Báo quản trị |  
 • #23764   29/07/2008

  ncnguyen88
  ncnguyen88

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vợ chồng ly dị thì hửơng trợ cấp như thế nào

  Khi Bác của tôi và vợ của bác ấy đã ly hôn với nhau thì Tòa án có tuyên Bác của tôi phải trợ cấp cho vợ hàng tháng là 700.000đ . Đã 2 năm qua Bác tôi đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, nhưng theo luật hôn nhân và gia đình 2000 quy định người có nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ không tiếp tục cấp dưỡng nếu vợ trước(đã ly hôn) kết hôn với người khác,  trớ trêu thay người vợ của Bác ấy không kết hôn với người khác mà chỉ chung sống như vợ chồng với người khác, vậy xin hỏi Luật Sư, Bác tôi phải làm sao để không trợ cấp cho vợ đã ly dị , xin chân thành cảm ơn nhiiều!
   
  Báo quản trị |