Luật thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #393731 24/07/2015

  Luật thương mại

  Ông A và ba B kết hôn năm 1998. Hai ông bà có tài sản chung là 600 triệu đồng. Tháng 10 năm 2002 ông bà đưng tên hai người đăng ký kinh doanh lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Thừa thiên Huế.

  Dựa vào các quy định của phap luạt hiện hành. hảy cho biết:

  1. Ông A và bà B có dược thành lập doanh nghiepj không? Là loại nào? vì sao?

  2.với tư cách  là người tư vấn pháp luật, hương dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp cho ông A và bà B ( nếu thành lập đươc doanh nghiệp)

   
  2129 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận