Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4409/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0227-3835001 Đi động: 0988 066 169 Email: vudangluatsu@gmail.com Địa chỉ: Lô 26- C L8- Nguyễn Tông Quai, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-van-dang-2432443

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ VĂN ĐẢNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp