Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9432/LS ngày 03/02/2015 Điện thoại: 0203- Đi động: 0912192963 Email: vulong1951@gmail.com Địa chỉ: Tổ 52G, khu 4A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-long-1815849

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ LONG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp