Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4308/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0203-2465965 Đi động: 0912720863 Email: hiepdaiduc@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 746, đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-hong-hiep-2463296

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN HỒNG ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp