Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6949/LS ngày 16/01/2012 Điện thoại: 024-39345410 Đi động: Email: huyen.vu@ykvn-law.com Địa chỉ: Suite 401 International Centre 17 Ngô Quyền, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-dieu-huyen-2236467

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

banking and project finance

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Vu Dieu Huyen is a senior associate of YKVN at Hanoi office. Her practice focuses on banking and project finance. Huyen regularly advises Stateowned banks, joint stock commercial banks and foreign banks on financing and security transactions in Vietnam.

Huyen’s representative clients include Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Military Commercial Joint Stock Bank, Indovina Bank, Industrial and Commercial Bank of China and Citibank N.A.

Other than banking and project finance, Huyen also advises state-owned entities and other enterprises on general corporate and M&A.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp