Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1971/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-62730948 Đi động: 0903201323 Email: dunglawyer@gmail.com Địa chỉ: số 7 ngõ 477 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://www.facebook.com/V%C4%83n-ph%C3%B2ng-lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-B%E1%BA%A3o-Hi%E1%BA%BFn-123265722

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẢO HIẾN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp