Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5062/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-38942745 Đi động: 0909 021 366 Email: lskiemnhung@gmail.com Địa chỉ: 183/2 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vo-thi-kiem-nhung-2376080

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VÕ THỊ KIÊM NHUNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp