Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 928/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0277-3872526 Đi động: 0913830659 Email: invalid91101@gmail.com Địa chỉ: Số 170A, QL 30, khóm Mỹ Thượng, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vo-phat-tri-2320441

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC TRÍ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp