Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2423/LS ngày 01/04/2015 Điện thoại: 028-909234057 Đi động: 0909234057 Email: dat@namtriviet.vn Địa chỉ: Floor 1, 58 Ben Cat Street, Ward 7, Phường 07, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: http://namtriviet.vn/

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp