Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1841/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-37725567 Đi động: 0922244555 Email: kien.tt@tilleke.com Địa chỉ: HAREC Building, 4th Floor 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://www.tilleke.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Cong Ty Luat TNHH Tilleke & Gibbins

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp