Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1810/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-35656858 Đi động: 0988425118 Email: trinhquang.chien@yahoo.com Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://www.luatsudongnama.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á (SEALAW)

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp