Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2146/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-3532100 Đi động: Email: invalid4949@gmail.com Địa chỉ: 84 Lý Thường Kiệt - Phường Quang trung, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/trinh-khac-trieu-2238787

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp