Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3461/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028- Đi động: 84 93 850 00 50 Email: thoai.tran@iblegal.com.vn Địa chỉ: L14 - 08B, Level 14, Vincom Tower, 72 Le Thanh Ton, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://iblegal.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

IB Legal Vietnam

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp