Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4217/LS ngày 28/07/2016 Điện thoại: 0257- Đi động: 0918548873 Email: lstrannhuthuy@gmail.com Địa chỉ: L13-06 KP mới Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-thi-nhu-thuy-2468107

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DÂN PHÚC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp