Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2547/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-71067799 Đi động: 0909397879 Email: thiennamluat@gmail.com Địa chỉ: P.702A Tòa nhà Centre Point ,106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-thi-le-hang-2242950

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp