Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3303/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-918611499 Đi động: 0918611499 Email: lawyertantai@gmail.com Địa chỉ: Phòng 4/3 Số 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-tan-tai-2358494

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV CITY

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp