Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5420/LS Điện thoại: 0216-3893979 Đi động: 0912267510 - 0949555389 Email: hoangha6872@yahoo.com Địa chỉ: 286 Yên Ninh, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/tran-ngoc-292074

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Hoàng Hà - Yên Bái

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp