Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5394/LS ngày 28/09/2010 Điện thoại: 028-0909137477 Đi động: 0909 137 477 Email: luathoc2006@yahoo.com.vn Địa chỉ: 248 (tầng trệt) Bình Quới, Phường 28, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-huu-tuan-16320

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty luật TNHH 1TV BẢN LUẬT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp