Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4490/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0234-3816818 Đi động: 0914 172 574 Email: phuochuelaw@gmail.com Địa chỉ: 31 Tố Hữu, thành phố Huế, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: www.huelaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Tư vấn du học, du lich, dịnh cư và kết hôn có yếu tố nước ngoài

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Huế (HUELAW)

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp