Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1966 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-37756836 Đi động: 0988567234 Email: admin@patentattorney.vn Địa chỉ: 898/5, Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://www.patentattorney.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

Công Ty CP Tư Vấn Trung Thực

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp