Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9884 ngày 26/5/2015 Điện thoại: 0292-3822490 Đi động: 0973247777 Email: vanlylaw@gmail.com Địa chỉ: 58C Hùng Vương, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phuong-ngoc-dung-2337973

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư VẠN LÝ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp