Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9314/LS ngày 05/12/2014 Điện thoại: 215-946056228 Đi động: 0946056228 Email: invalid19490@gmail.com Địa chỉ: TDP 5, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phung-viet-hoa-2315528

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÙNG VIỆT HOA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp