Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5608 Điện thoại: 024- Đi động: 0916 446 988 Email: luatsuphuong38@gmail.com Địa chỉ: 21 ngõ 47 phố Nguyễn Khả Trạc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://phuongthaolawfirm.com/

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Phương Thảo

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp