Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-39112223 Đi động: 0946969457 Email: son.phung@thegioiluatphap.com Địa chỉ: Lầu 3, số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: www.thegioiluatphap.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động

Giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài; tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, quảng cáo

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM
  • Quan hệ Quốc tế - 2007
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • Luật Thương mại - 1998