Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2802/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-62647079 Đi động: 0908007041 Email: ls_phungkim@yahoo.com Địa chỉ: H4D Bạch Mã, Phường 15, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: http://www.songphuonglaw.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp