Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2117/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-0903234382 Đi động: 0903234382 Email: phungkhacloiluat1.5@gmail.com Địa chỉ: Phòng 411, tầng 4, số 5, phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phung-khac-loi-2013347

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp