Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7586/LS ngày 09/05/2014 Điện thoại: 0239-3696988 Đi động: 0987173183 Email: luatanphat@gmail.com Địa chỉ: 286 Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Website: http://luatsuhatinh.com

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư An Phát - Hà Tĩnh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Phó trưởng Văn phòng Luật sư An Phát

Luật sư Phan Văn Chiều giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

- Tranh tụng các vụ án Hình sự, Dân sự;

- Tư vấn pháp luật về các Hợp đồng kinh doanh thương mại;

- Tư vấn Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp;

- Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp