Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2341/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38424228 Đi động: 0903612900 Email: hodungphan@yahoo.com Địa chỉ: 38/9 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phan-thi-dung-2241921

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp