Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-3869019 Đi động: 0917373489 Email: minh.ipr1088@gmail.com Địa chỉ: 429/14B Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/phan-thanh-hoang-minh-1132313

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Giảng dạy, nói chuyện chuyên đề về sở hữu trí tuệ cho tổ chức, lãnh đạo doanh nghiệp và trường học.

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
  • luật học - 2003

Trung học cơ sở
  • THPT Nguyễn Du,Huyện Châu Đức